Bankovní a obchodní kontakty.

 Poskytovatel SW : Ing.Radomír Muras, MUCOM,
                                 IČO: 18692257, DIČ: 155-430913451.

 Bankovní spojení:  č.účtu: 562145-391 / 0100, KB  Sokolov.

 Sídlo firmy:             35601 Sokolov, Tyršova 721/11.

 Postup úhrady za poskytované SW produkty a služby:

 1. Objednávku prosím zašlete poštou na sídlo firmy. Objednávku lze zaslat i emailem.
  V objednávce prosím vždy uveďte email adresu na kterou chcete zaslat SW produkt.
   
 2. Po přijetí objednávky Vám na Vaši adresu zašleme faktůru - daňový doklad, jako var.symbol pro úhradu uveďte číslo faktury.
   
 3. Po úhradě fakturované částky Vám do 7 dnů zašleme požadovaný SW produkt na Vámi udanou email adresu. SW produkt je vždy zasílán v kompresované podobě (*.zip soubor),
  s návodem na instalaci a registraci.
   
 4. Na poskytované SW produkty je poskytována dvouletá záruka na bezplatné odstranění chyb v programech. 

 Uvedený postup se netýká projektu "FreeCars".